NIP 625 206 34 28

42-500 Będzin

ul. Partyzantów 27A

NIP 641 255 00 32

41-705 Ruda Śląska

ul. Skowronków 2a/8

  1. pl
  2. en
1.    ORGANIZATOR
Stowarzyszenie zwykłe „ fRUNiemy z Pomocą”.
41-705 Ruda Śląska
ul. Skowronków 2a/8
NIP 641 255 00 32

2.    CELE IMPREZY
a)    Promocja biegania i nordic walking, jako najprostszej aktywności fizycznej.
b)    Pomoc materialna i promocja pomocy materialnej potrzebującym.
c)  Promocja zdrowego trybu życia oraz wskazanie celu jakim może być charytatywność poprzez uprawianie sportu amatorskiego.

3.    WARUNKI UCZESTNICTWA
W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji i wniosły darowiznę na wskazany przez organizatora cel. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe.

4.    ZASADY BIEGU / MARSZU
a)     Bieg ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dobroczynny, co oznacza że biegnąc/maszerując pomagamy innym.
b)     Bieg ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę, dystans i czas biegu, przy uwzględnieniu punktów poniżej.
c)    Bieg odbędzie się w dniach wyznaczonych przez organizatora. Oznacza to, że dystans można przebiec jednorazowo w którykolwiek dzień we wskazanym przedziale czasowym, albo na raty przez kilka dni.
d)      Uczestnicy zobowiązują się przebyć symboliczny dystans, nie narzucamy jego długości. Nie ustalona zostaje również górna granica pokonanych kilometrów.
e)     Nie zakłada się pomiaru czasu przez organizatora, ani limitu czasu. Każdy dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń / aplikacji.
f)     Po ukończeniu biegu / marszu uczestnicy proszeni są o wrzucenie screenów lub zdjęć z biegu na stronę wydarzenia na Facebooku. Nie wysyłamy screenów mailem! Nie ma obowiązku rejestrowania oraz przesyłania wyników aktywności.

5.    ZGŁOSZENIA, PAKIETY, OPŁATY
a)    Zgłoszenia do biegu oraz marszu przyjmowane będą w dniach wyznaczonych przez organizatora na stronie wydarzenia. Link do formularza zgłoszeniowego będzie dostępny od pierwszego dnia zapisów na stronie wydarzenia na Facebooku.
b)    W ramach darowizny w kwocie wskazanej przez organizatora , każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz numer startowy, który będzie można pobrać ze strony wydarzenia.

6.    PRZEZNACZENIE OPŁATY
Pozostałą kwotę po odliczeniu kosztów produkcji i wysyłki medali przeznaczymy na cel określony przez organizatora.

7.    NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy:

Alior Bank
62 2490 0005 0000 4530 8111 0366
Stowarzyszenie zwykłe: fRUNiemy z Pomocą
ul. Skowronków 2a m. 8
41-705 Ruda Śląska
W tytule: DAROWIZNA DLA ..............................

lub za pomocą bankowości elektronicznej.

8.    ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA
Organizator zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zakończenia biegu do wysłania medali  za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres.

9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Regulamin wydarzeń organizowanych przezstowarzyszenie zwykłe
"fRUNiemy z Pomocą"

WRÓĆ