NIP 625 206 34 28

42-500 Będzin

ul. Partyzantów 27A

NIP 641 255 00 32

41-705 Ruda Śląska

ul. Skowronków 2a/8

  1. pl
  2. en
I ORGANIZATOR
fRUNiemy
Łukasz Garbacz
NIP 625-206-34-28
42-500 Będzin
ul. Partyzantów 27A

II CEL IMPREZY
Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz marszu nordic walking, jako najprostszych form rekreacji.

III TERMIN I MIEJSCE
Bieg oraz marsz nordic walking z uwagi na swoją nietypową formę będą realizowane przez uczestników w dowolnym miejscu na dystansie określonym w danym wydarzeniu oraz w dowolnym terminie w obrębie dat wyznaczonych przez organizatora.

IV LIMIT CZASU
W biegu oraz w marszu nie obowiązują jakiekolwiek limity czasowe.

V POMIAR CZASU
Uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w system GPS (aplikacja mobilna w telefonie, smartwatch itp.). Zrzut ekranu lub zdjęcia zegarka, gdzie widoczny będzie czas w jakim uczestnik pokonał dany dystans należy wysłać mailem na adres mailowy poczta@fruniemy.pl w terminie wyznaczonym przez organizatora. Brak przesłanego wyniku jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania medalu.

VI ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do biegu oraz marszu przyjmowane są w dniach wyznaczonych w danym wydarzeniu.
Link do formularza zgłoszeniowego będzie dostępny od pierwszego dnia zapisów na stronie wydarzenia na Facebooku.

VII KLASYFIKACJA I NAGRODY
Ze względu na formułę biegu oraz marszu nie będzie prowadzona klasyfikacja. Po otrzymaniu wszystkich wyników opublikujemy na stronie głównej fRUNiemy – listę szczęśliwych finiszerów. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy odlewany medal, który zostanie wysłany pocztą w terminie
do 7 dni od zakończenia zawodów. Ponadto organizator przewiduje losowanie nagrody/nagród rzeczowych, wśród wszystkich opłaconych zawodników. Ilość nagród uzależniona jest od pozyskanych sponsorów. Losowanie odbędzie się po zakończeniu weryfikacji otrzymanych wyników. Nagroda zostanie wysłana wraz z medalem. Zwycięzcy konkursu, zobowiązani są do wstawienia zdjęcia na stronie wydarzenia na Facebooku  potwierdzającego otrzymanie wylosowanej nagrody.

VIII OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa za udział w biegu oraz marszu podana będzie przy każdym wydarzeniu osobno.

Opłatę należy wnieść na konto wskazane w formularzu zapisów w terminie określonym przez organizatora. Liczy się data zaksięgowania wpłaty. W przypadku rezygnacji z biegu nie ma możliwości zwrotu opłaty startowej.

IX WARUNKI UCZESTNICTWA
W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.

 X ZAPISY
Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zapisów. Kolejno uczestnik otrzymuje maila potwierdzającego zapis. Następny krok to dokonanie przelewu na konto, podając w tytule:
Imię i nazwisko zawodnika.

XI DANE DO PRZELEWU:
Alior Bank
3124 9000 0500 0045 3094 4863 51
fRUNiemy
Łukasz Garbacz
42-500 Będzin
Ul. Partyzantów 27A
IBAN: PL31249000050000453094486351
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

Opłatę można wnieść za pomocą bankowości elektronicznej.
XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik zaświadcza, że stan zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Regulamin wydarzeń organizowanych przez fRUNiemy
XII ZWROT ORAZ PONOWNA WYSYŁKA MEDALU
W przypadku gdy przesyłka powróci do nadawcy z powodu błędnie podanego adresu  w formularzu zapisów, bądź też z powodu nie odebrania przesyłki awizowanej na poczcie, adresat ponosi koszty zwrotu oraz ponownej wysyłki przesyłki listownej (w sumie 12zł).

WRÓĆ