NIP 625 206 34 28

42-500 Będzin

ul. Partyzantów 27A

NIP 641 255 00 32

41-705 Ruda Śląska

ul. Skowronków 2a/8

Zawsze z tyłu, rzadko kiedy się wychyla. Sprawy techniczne to jego domena. Numery startowe oraz początkowe projekty medali wychodzą spod jego ręki.

Łukasz Garbacz

Ładniejsza strona fRUNiemy. Odpowiedzialna za kontakt z uczestnikami i reprezentację fRUNiemy na zewnątrz. Ludzka twarz zespołu :p

Agnieszka Chojnicka

Firma fRUNiemy powstała z inicjatywy dwóch osób, których pasją jest bieganie. Początki były trudne, ale uczymy się na błędach i stale próbujemy nowych rzeczy. Chcemy się rozwijać  i poprzez swoje działania propagować zdrowy styl życia promując najprostszą formę aktywności fizycznej, jaką jest bieganie i jemu pochodne. Organizując wirtualne biegi stawiamy przede wszystkich na przyjacielską, niemal rodzinną atmosferę, jaka panuje w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Poprzez nasze działanie, staramy się mobilizować coraz większą rzeszę ludzi do działania, do ruszenia się i walki z własnymi słabościami.

  1. pl
  2. en
Stowarzyszenie zwykłe "fRUNiemy z Pomocą" powstało w celu organizowania i zbierania funduszy na konkretne cele charytatywne. Realizowane przez stowarzyszenie wydarzenia, będą miały charakter symboliczny i będą towarzyszyły biegom/marszom organizowanym prze fRUNniemy. To działanie pozwoli zminimalizować koszty i w większym stopniu pomóc potrzebującym.