NIP 625 206 34 28

42-500 Będzin

ul. Partyzantów 27A

NIP 641 255 00 32

41-705 Ruda Śląska

ul. Skowronków 2a/8

  1. pl
  2. en
Niniejszy regulamin określa zasady przetwarzania niezbędnych danych osobowych podanych przy dokonywaniu zakupów, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”, oraz zasady zamówienia towaru oraz jego zwrotu.

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych jest:

fRUNiemy           
42-500 Będzin     
ul. Partyzantów 27a.
Kontakt do fRUNiemy:
email: fruniemy@op.pl,
tel. +48 606895952

oraz

Stowarzyszenie zwykłe "fRUNiemy z Pomocą"
41-705 Ruda Śląska
ul. Skowronków 2a/8
Kontakt do stowarzyszenia zwykłego "fRUNiemy z Pomocą":
email: fruniemy@op.pl,
tel. +48 606895952

2.    fRUNiemy i fRUNiemy z Pomocą pozyskuje i przetwarza Twoje dane osobowe tj. : imię, nazwisko, adres, adres e-mail. Wymienione dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
– realizacji zamówienia;
– prawidłowej obsługi klienta;

3.    Podanie rzez Klienta wyżej wskazane dane osobowe są dobrowolne i niezbędne do realizacji i wysyłki zamówienia.

4.    Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez fRUNiemy i fRUNiemy z Pomocą do momentu zakończenia realizacji danego wydarzenia.

5.    Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do innych podmiotów niezwiązanych z zamówieniem i zostaną wykorzystane jedynie do komunikacji między Administratorem a Klientem w celu realizacji zamówienia i jego prawidłowego dostarczenia.

6.    Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.    fRUNiemy i fRUNiemy z Pomocą gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych Klienta, które są przetwarzane w związku z realizacją jego zamówienia przez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w niniejszym regulaminie zasadami. fRUNiemy i fRUNiemy z Pomocą dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych.  

8.    Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest  dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

9.    W odniesieniu do świadczenia usług przez Administratora  Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Regulamin RODO

BACK